Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Viši privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Biografije

BIOGRAFIJA PREDSJEDNIKA VIŠEG PRIVREDNOG SUDA U BANJOJ LUCI

DRAGO TURKEŠ

rođen je 10. oktobra 1954. godine u Ivanjskoj, opština Banja Luka. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1980. godine. Radio je u više privrednih subjekata na pravnim poslovima. Za sudiju Osnovnog suda u Gradišci je biran 2004. godine, a za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci je izabran 2008. godine. Dana 01.05.2010. godine stupio je na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci. Dana 01.04.2016. godine stupio na dužnost predsjednika suda.

BIOGRAFIJA SUDIJA VIŠEG PRIVREDNOG SUDA U BANJOJ LUCI

BOGDAN GAJIĆ

rođen je 28. avgusta 1959. godine u Torlakovcu, Opština Donji Vakuf.
Na Pravnom fakultetu u Banjaluci diplomirao je 1982. godine a pravosudni ispit položio u Sarajevu 30.12.1983. godine. Za sudiju Opštinskog suda u Jajcu imenovan je 1984. godine gdje radio sve do 1992. godine kada zbog ratnih okolnosti prelazi u Osnovni sud u Mrkonjić Gradu. Od 1993. do 1995. godine radi kao sudija u Osnovnom sudu u Jajcu, a od 1995. godine do 1998. godine u Osnovnom sudu u Banja Luci. Za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci imenovan je 1998. godine. Obavljao funkciju predsjednika privrednog odjeljenja tog suda u periodu od 2005. godine do 31.03.2010. godine. Dana 01.04.2010. godine stupio na dužnost predsjednika Višeg privrednog suda u Banja Luci koju dužnost je obavljao šest godina.

Autor je brojnih stručnih radova, kao i aktivni učesnik više seminara.

 

SNJEŽANA ROMČEVIĆ-TADIĆ

rođena je u Banja Luci 26. avgusta 1961.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1986.godine, a pravosudni ispit je položila u Sarajevu 1989.godine. Od 1987.godine do 1989.godine radila kao advokatski pripravnik u Banja Luci, zatim u periodu od 1989. godine do 1992. godine u Preduzeću „Rudi Čajavec“ Elementi automatike Čelinac, te Privatnom preduzeću “ Pool Trade“ Banja Luka. 1992. godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci, a 2004.godine za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci. Dana 01.05.2010. godine je stupila na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci.

 

MIRJANA RAOSAVLJEVIĆ

rođena je 28. januara 1952. godine u Podgorici (Crna Gora). Diplomirala na Pravnom fakultetu u Beogradu 1975. godine. Prvo zaposlenje kao sudijski pripravnik započela u Osnovnom sudu Novi Grad, a nakon položenog pravosudnog ispita u Sarajevu, izabrana za sudiju istog suda. Sudijsku funkciju u Osnovnom sudu u Banjoj Luci obavljala 20 godina, a za sudiju Okružnog suda u Banja Luci izabrana 01.12.2006. godine. Dana 01.05.2010. godine je stupila na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci.

 

Mr BRANKA SKOKO

rođena  17.11.1961. u Sarajevu.
Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1986. godine.
Pravosudni ispit položila 1996. godine.
Magistrirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci sa temom „Preuzimanje akcionarskih društava“.
U periodu od 1992. godine u Ministarstvu pravde Republike Srpske obavljala poslove stručnog saradnika za međunarodnu pravnu pomoć, bila sekretar Ministarstva pravde i pomoćnik ministra pravde.
Od 2001. do 2010. sudija Osnovnog suda u Banjaluci. Od 2010. godine do danas sudija Višeg privrednog suda u Banjaluci.
Edukator je za privrednu oblast i oblast medijacije u Centru za edukaciju sudija i tužilaca RS u Banjaluci i autor je mnogih objavljenih naučnih radova iz oblasti privrednog prava i registracije privrednih subjekata.
U periodu od 2014. do 2018. godine obavljala dužnost predsjednika Upravnog odbora u Centru za edukaciju sudija i tužilaca.

 

VELIMIR NINKOVIĆ

rođen je 10. februara 1967.godine u Glamoču, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1992.godine, a pravosudni ispit položio je 1996. godine u Banja Luci. Godine 1998. izabran je za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci, a 2005.godine za sudiju Opštinskog suda Travnik. Za dodatnog sudiju Okružnog suda u Banja Luci izabran je 2007.godine. Dana 01.12.2010. godine je stupio na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci.
 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Sudije Višeg privrednog suda Banja Luka

Sudija Dževad Lipovača je obavljao sudijsku funkciju u Višem privrednom sudu od 01.07.2010. godine do 05.09.2019. godine.