Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Viši privredni sud u
Banjaluci

mail print fav manja slovaveca slova

Službenici i namještenici

23.02.2011.

ODJELJENJE SUDSKE UPRAVE
1. DANIJELA RADONIĆ, sekretar suda
2. GORDANA PETKOVIĆ, tehnički sekretar 
3. MAJA VULIĆ, viši stručni saradnik – koordinator sudske prakse


A) ODSJEK ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIH POSLOVA

1. LJILJANA KUZMANOVIĆ, upisničar
2. VERA KOMLENIĆ, referent za prijem i otpremu pošte

3. MILENA ŠOBOT, daktilograf
4. BILJANA ROGIĆ, daktilograf
5. TANJA ŠOBOT, daktilograf

 

B) ODSJEK RAČUNOVODSTVENO-MATERIJALNIH POSLOVA
1. PERKA KOPRENA, šef računovodstva
2. BOŽANA MILJKOVIĆ, knjigovođa

 

C) ODSJEK POMOĆNO-TEHNIČKIH POSLOVA
1. DUŠKO ŠEVA, radnik na obezbjeđenju
2. BORISLAV UZELAC, radnik na obezbjeđenju
3. MELITA JEREMIĆ, radnik na održavanju čistoće
4. RADMILA JANKOVIĆ, radnik na održavanju čistoće
5. JOVANKA BAJIĆ, radnik na održavanju čistoće


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh