Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Viši privredni sud u
Banjaluci

Savjetovanje na Jahorini

14.11.2019.

Na XIV savjetovanju iz oblasti građanskog prava održanom na Jahorini u periodu od 16-19. oktobra 2019. Godine u okviru Katedre iz privredno-pravne oblasti izlaganje su imali:
- BOGDAN GAJIĆ, sudija, i
- DANIJELA RADONIĆ, sekretar Suda.
Sudija Gajić je podnio referat na temu “Pristup aktima i dokumentima privrednog društva”. U ovom referatu je obrađeno ovlašćenje članova i akcionara da mogu na Skupštini donositi odluke koje odgovaraju njihovim stvarnim interesima ali samo ako su o predmetu odlučivanja blagovremeno i detaljno obaviješteni. Član ili akcionar kome je uskraćena informacija i uvid u akte i dokumenta društva može pokrenuti vanparnični postupak u kome sud donosi odluku mora li nadležni organ dati traženu informaciju i uvid u akte i dokumenta. Sud bez kontradiktornog postupanja utvrđuje da li je informacija i uvid u akta i dokumenta data potpuna i ispravna odnosno postoje li razlozi za njeno uskraćivanje.
Gđa Radonić je izložila rad “Zastarjelost mjeničnog potraživanja kroz sudsku praksu u Bosni i Hercegovini”. U ovom radu je apostrofirano da je prigovor zastarjelosti jedan od najčešće isticanih prigovora u mjeničnim sporovima. Rezultat analize je otklanjanje nejasnoća radi pravilne ocjene ovog prigovora i otklanjanje određenih dilema. Odabrani primjeri iz sudske prakse ukazuju da postoje različiti stavovi o određenim vrstama zastarjelosti u mjeničnom sporu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh