Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Viši privredni sud u
Banjaluci

EDUKACIJA IZ PRIVREDNE OBLASTI

01.12.2020.

Na edukaciji iz privredne oblasti „AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE PRIVREDNIH SUDOVA U REPUBLICI SRPSKOJ“ održanoj dana 30.11.2020. godini u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske izlagači ispred Višeg privrednog suda su bili: Drago Turkeš, predsjednik Višeg privrednog suda, mr Branka Skoko, sudija Višeg privrednog suda, Bogdan Gajić, sudija Višeg privrednog suda.

 

Nakon uvodnog izlaganja gđe Biljane Brejtvejt na temu Pravna sigurnost u praksi Evropskog suda za ljudska prava- implementacija u BiH, predsjednik Turkeš je izložio informaciju o poslovanju privrednih sudova.

 

Aktuelna pitanja iz prakse privrednih sudova u parničnom postupku i u postupku registracije poslovnih subjekata kroz odgovore je izložila mr Branka Skoko. Izvršni postupak u praksi privrednih sudova je izložio g. Bogdan Gajić. Pitanja iz prakse privrednih sudova koja se odnose na obligacione odnose, stečaj i likvidacija izložio je g. Drago Turkeš.

Odgovori koji su prezentovani na edukaciji su prethodno usaglašeni na sjednici Sudskog kolegija Višeg privrednog suda održanoj dana 20.11.2020. godine.

 

Prije edukacije pisani materijali su dostavljeni svim učesnicima – sudijama privrednih sudova Republike Srpske posredstvom organizatora.

Edukacija je održana on-line zbog situacije sa COVID-19.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

2.jpg

1.jpg

3.jpg