• logo
 • osnovna stranica
 • Viši privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Pristup predmetima putem Interneta

  Pristup predmetima putem Interneta

  Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta.

  Stranke mogu postati korisnici servisa na način da upute usmeni zahtjev za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda  (JPK) službeniku prijema pošte, uz predočenje broja sudskog predmeta kome žele ostvariti pristup putem interneta i lične karte. Službenik će stranci izdati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP) koji jednoznačno označava sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK) koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku.

  Nakon što dobiju potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o sudskom predmetu nakon uspješno izvršene autentifikacije na ovoj adresi: https://www.pravosudje.ba/predmeti.

  Prijava i korištenje web servisa je moguća na dva načina:
  1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili
  2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

  Neophodne informacije o pristupu i načinima pregleda podataka, korisnici servisa mogu pročitati u Uputstvu o korištenju web servisa.

  • 1 - 1 / 1
  • 1