• logo
 • osnovna stranica
 • Viši privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Žalbe na sudske odluke

  Žalbe na sudske odluke

  22.02.2011.

  Žalba na sudske odluke okružnih privrednih sudova se podnosi u roku od 15 dana, od dana prijema prvostepene sudske odluke, i to putem prvostepenog suda u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranu.

   

  Revizija na odluke Višeg privrednog suda

  Stranke mogu izjaviti reviziju protiv pravosnažne presude donesene u drugom stepenu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa presude.
  Revizija u privrednim sprovima nije dozvoljena ako vrijednost pobijanog dijela pravosnažne presude ne prelazi 20.000 konvertibilnih maraka.

  331 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1