• logo
 • osnovna stranica
 • Viši privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Nadležnost Višeg privrednog suda

  22.02.2011.

  Na osnovu člana 34. Zakona o sudovima („Službeni glasnik Republike Srpske“ 37/12) Viši privredni sud je nadležan:


  1. da odlučuje o žalbama protiv odluka okružnih privrednih sudova, a u prvom stepenu i o drugim stvarima određenim zakonom,


  2. da odlučuje o sukobu nadležnosti i o prenošenju nadležnosti okružnih privrednih sudova,

  3. da utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primjene zakona iz nadležnosti okružnih privrednih sudova i


  4. da vrši druge poslove određene zakonom.

  528 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1