• logo
 • osnovna stranica
 • Viši privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Biografije

  BIOGRAFIJA PREDSJEDNIKA VIŠEG PRIVREDNOG SUDA U BANJOJ LUCI

  Mr BRANKA SKOKO

  rođena 17.11.1961. u Sarajevu.
  Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1986. godine. Pravosudni ispit položila 1996. godine.
  Magistrirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci sa temom „Preuzimanje akcionarskih društava“.
  U periodu od 1992. godine u Ministarstvu pravde Republike Srpske obavljala poslove stručnog saradnika za međunarodnu pravnu pomoć, bila sekretar Ministarstva pravde i pomoćnik ministra pravde.
  Od 2001. do 2010. sudija Osnovnog suda u Banjaluci. Od 2010. godine do danas sudija Višeg privrednog suda u Banjaluci.
  Edukator je za privrednu oblast i oblast medijacije u Centru za edukaciju sudija i tužilaca RS u Banjaluci i autor je mnogih objavljenih naučnih radova iz oblasti privrednog prava i registracije privrednih subjekata.
  U periodu od 2014. do 2018. godine obavljala dužnost predsjednika Upravnog odbora u Centru za edukaciju sudija i tužilaca.
  Dana 16.01.2023. godine preuzela dužnost predsjednika Višeg privrednog suda u Banjoj Luci. 

  BIOGRAFIJA SUDIJA VIŠEG PRIVREDNOG SUDA U BANJOJ LUCI

  DRAGO TURKEŠ

  rođen je 10. oktobra 1954. godine u Ivanjskoj, opština Banja Luka. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1980. godine. Radio je u više privrednih subjekata na pravnim poslovima. Za sudiju Osnovnog suda u Gradišci je biran 2004. godine, a za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci je izabran 2008. godine. Dana 01.05.2010. godine stupio je na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci.
  Dana 01.05.2010. godine stupio je na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci. Dužnost predsjednika suda je obavljao od 01.04.2016. godine zaključno sa 15.01.2023. godine.

  BOGDAN GAJIĆ

  rođen je 28. avgusta 1959. godine u Torlakovcu, Opština Donji Vakuf.
  Na Pravnom fakultetu u Banjaluci diplomirao je 1982. godine a pravosudni ispit položio u Sarajevu 30.12.1983. godine. Za sudiju Opštinskog suda u Jajcu imenovan je 1984. godine gdje radio sve do 1992. godine kada zbog ratnih okolnosti prelazi u Osnovni sud u Mrkonjić Gradu. Od 1993. do 1995. godine radi kao sudija u Osnovnom sudu u Jajcu, a od 1995. godine do 1998. godine u Osnovnom sudu u Banja Luci. Za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci imenovan je 1998. godine. Obavljao funkciju predsjednika privrednog odjeljenja tog suda u periodu od 2005. godine do 31.03.2010. godine. Dana 01.04.2010. godine stupio na dužnost predsjednika Višeg privrednog suda u Banjoj Luci koju dužnost je obavljao šest godina.
  Autor je brojnih stručnih radova, kao i aktivni učesnik više seminara.

  SNJEŽANA ROMČEVIĆ-TADIĆ

  rođena je u Banja Luci 26. avgusta 1961.godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1986.godine, a pravosudni ispit je položila u Sarajevu 1989.godine. Od 1987.godine do 1989.godine radila kao advokatski pripravnik u Banja Luci, zatim u periodu od 1989. godine do 1992. godine u Preduzeću „Rudi Čajavec“ Elementi automatike Čelinac, te Privatnom preduzeću “Pool Trade“ Banja Luka. 1992. godine izabrana je za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci, a 2004.godine za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci. Dana 01.05.2010. godine je stupila na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci.

  VELIMIR NINKOVIĆ

  rođen je 10. februara 1967.godine u Glamoču, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1992.godine, a pravosudni ispit položio je 1996. godine u Banja Luci. Godine 1998. izabran je za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci, a 2005.godine za sudiju Opštinskog suda Travnik. Za dodatnog sudiju Okružnog suda u Banja Luci izabran je 2007.godine. Dana 01.12.2010. godine je stupio na dužnost sudije Višeg privrednog suda u Banja Luci.

  BISERA KOVAČEVIĆ

  Rođena 05.01.1958.godine u Kolištu u Opštini Cazin gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju. Na Pravnom fakultetu u Banjaluci je diplomirala 11.07.1980.godine. Od 1981. do 1983. godine obavljala pripravnički staž u gradskoj upravi Banja Luka, Sekretarijatu za imovinsko pravne poslove a ispit za rad u organima uprave položila u Sarajevu. U toku 1984. godine radila kao sekretar u RO Energomont, OOUR Hidromontaža Banja Luka, zatim u toku 1985. godine radila kao referent za normativne poslove u Zavodu za izgradnju Banja Luka, od 1986. do 1987. godine radila u RO Unis- HVT Banja Luka na svim pravnim poslovima. Od 01.03.1987 do 31.12.2010. godine radila u Banjalučkoj pivari a.d. Banja Luka na svim pravnim poslovima i kao stručni savjetnik za pravna pitanja. Pravosudni ispit položila 2005. godine u Banjaluci. Za sudiju Osnovnog suda u Banjaluci imenovana je u novembru 2010. godine i posao sudije na parničnom referatu obavljala od 01.01.2011. do 30.04.2021.godine. Za sudiju Višeg privrednog suda u Banjaluci imenovana je 15.04.2021. godine a stupila na dužnost 03.05.2021. godine. 

  LJUBICA KOMLJENOVIĆ

  Rođena 14.04.1963. godine u Kneževu. Na Pravnom fakultetu u Banjaluci diplomirala 1989.godine. Od 1990. godine do 1991. godine radila kao inspektor društvenih prihoda opštine Kneževo, a zatim od 1991. do 1992. godine kao sekretar Skupštine opštine Kneževo. Od 1992. do 1994. godine radila kao sudijski pripravnik u Osnovnom sudu Banja Luka. Pravosudni ispit položila 1994 .godine u Banjaluci. Od 1995. do 1996. godine radila kao stručni saradnik u Osnovnom sudu Banjaluka. Od 1996 do 2010. godine radila kao sudija u Osnovnom sudu Banjaluka. Za sudiju Okružnog privrednog suda imenovana 2010. godine. Obavljala funkciju zamjenika predsjednika Okružnog privrednog suda Banjaluka u periodu od 2010. do 2016. godine te funkciju predsjednika parničnog odjeljenja tog suda u periodu od 2010. do 2022. godine. Za sudiju Višeg privrednog suda imenovana 10.5.2022. godine.

  NATAŠA BOŠKOVIĆ

  Rođena 30. decembra 1974. godine u Banjaluci, gdje je završila Gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 20. maja 1999. godine. Pripravnički staž obavila je u Okružnom sudu u Banjaluci od 1999. do 2001. godine, a pravosudni ispit je položila 15. septembra 2001. godine. Radila je kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Banjaluci od oktobra 2001. godine do septembra 2005. godine, kada je imenovana za sudiju tog suda. Dana 01.05.2010. godine imenovana je za sudiju Okružnog privrednog suda u Banjaluci, gdje je radila do imenovanja za Viši privredni sud u Banjaluci dana 10.05.2022. godine.

   

  3626 PREGLEDA
  Sudije Višeg privrednog suda u Banjoj Luci 2022. godine
  • 1 - 1 / 1
  • 1