• logo
 • osnovna stranica
 • Viši privredni sud u Banjoj Luci

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  BIOGRAFIJA SEKRETARA VIŠEG PRIVREDNOG SUDA U BANJOJ LUCI

  26.12.2019.

  DANIJELA RADONIĆ

  rođena je u Banjoj Luci 07. juna 1978. godine. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 2001. godine, a master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je završila 9. maja 2023. godine i stekla zvanje master pravnik iz uže poslovnopravne naučne oblasti.

  Pravosudni ispit je položila u Banjoj Luci 2006. godine. Pripravnički staž je odradila u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, a zatim je u periodu od 2002. do 2010. godine radila u NLB banci a.d. Banja Luka na pravnim poslovima.

  Dužnost sekretara Višeg privrednog suda u Banja Luci obavlja od 02. avgusta 2010. godine. Od 2011. godine se nalazi na listi arbitara koja se vodi pri JU Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Banja Luka, te obavlja i postupke mirenja i arbitraže.

  Od aprila 2023. godine upisana je u Registar posrednika u postupku sporazumnog vansudskog finansijskog restrukturiranja koji vodi Privredna komora Republike Srpske.

  Autor je Komentara Zakona o mjenici Republike Srpske sa sudskom praksom te autor i koautor više priručnika iz oblasti radnog prava i zaštite ličnih podataka. Objavljuje stručne i naučne radove iz oblasti mjeničnog prava, radnog prava i zaštite ličnih podataka. 

   

  810 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1